Bli med som utstiller på Dølemomarknaden

Dølemomarknaden byr på et bredt spekter med varer og tjenester, som klær, interiør, husflid, trearbeid, leker, mat, motorkjøretøy, verktøy med mer.

Vi har mellom 120-150 utstillere hvert år og mellom 10 000- 15 000 besøkende på marknaden som arrangeres hver helg i uke 34 (lørdag og søndag)

Info og søknadsskjema finnes nedenfor eller ta kontakt på epost: utstiller@dolemomarknaden.no

Informasjon til utstillere

UTSTILLINGSPLASSEN

1. Alle salgsplassene er utendørs. Lengde og dybde blir tildelt etter søknad. Alt av varer og utstyr må holdes innenfor oppmerket område.
2. Det er ikke tillat å låne/leie ut hele eller deler av den tildelte plassen til andre.
3. Dølemomarknaden går over to dager. Utstiller som har fått tildelt plass plikter å holde åpent begge dager innenfor åpningstidene.
4. Kjøretøy som ikke skal brukes og ikke får plass innenfor oppmerket område, skal kjøres til anvist plass på parkeringsområdet.
5. Hver stand SKAL ha minimum et pulverapparat (6kg) lett tilgjengelig på sin stand. (Dette kan bli kontrollert!) Utstillere som mangler pulverapparat vil bli pålagt å kjøpe dette.
6. Hver enkelt utstiller er ansvarlig for å rydde plassen sin før de forlater området.

INN-/UTKJØRING

7. Alle utstillere skal være ferdig tilrigget kl. 09:00 lørdag og 10:00 søndag
8. Tilrigging kan utføres fredag mellom kl. 12.00 – 23.00, lørdag mellom kl. 06.00 – 08.45 og søndag mellom kl. 07.30 og 09.45. Ved ankomst utenom disse tidene vil porten være lukket og stengt.
9. All innkjøring til stands skal registreres ved ankomst.
10. Aktive selgere/medhjelpere er avgrensa til maks 2 personer pr stand. Disse to får inngangsbillett inkludert i standsleien. Alle personer tilhørende aktuell stand må da møte samlet for registrering ved ankomst. Medhjelpere utover dette må betale ordinær inngangsbillett på lik linje med andre besøkende.
11. Utstillere som skal ut av området etter at de har sjekket inn kan kun bruke ordinær publikums inn-/utgang. De må da vise utstillerbevis til inngangsvaktene.

VARER/TJENESTER FOR SALG

12. Utstillere som selger næringsmidler må være registrert hos Mattilsynet.
13.
Det er ikke lov å selge andre varer enn det som er opplyst i søknaden og som det er gitt tillatelse til å selge.
14. Det er ikke lov å selge leketøy som kan skape irritasjon blant publikum. Eksempelvis ertepistoler, sprayflasker med fargestoff, høylytt ustyr mm.
15. Det er ikke lov å selge varer til barn som kan være farlige!
16. Marknaden er uten ansvar for produkt- og personskade som utøves av utstillerne.

BETALING

17. Standsavgift skal være forhåndsbetalt iht. oppgitt frist på giro.
Mislighold av disse reglene kan føre til bortvising og/eller utestenging for fremtidige marknader.

ANNET

18. Dusj og toaletter. Vi har dusj og toaletter i kjelleren på Dølehall. Åpningstider for dusjene er på følgende tidspunkt: Lørdag fra kl. 06:00 – 08:30 i tillegg til 18:00-20:30, mens på søndag er det åpent fra 07:00-09:00.
19. Nattevakt. Det vil være vakter som patruljerer inne på området natt til lørdag og natt til søndag.
20. Kniv- og klokkesalg foregår bak informasjonsbua og er et område reservert for kniv- og klokkehandlere som selger kniver og klokker i mindre omfang. Det er plass til et lite bord og en stol. Her er det ingen forhåndspåmelding, men førstemann til mølla prinsippet som gjelder. Alle som skal delta på torget betaler vanlig inngangsbillett i porten. Andre typer varer vil bli bortvist fra området.

 

Stand Pris
Ordinær utestand,
pr. frontmeter
kr 450
Husflid/Tre utestand, pr. frontmeter kr 280
Matsalg* utestand,

Pris etter avtale,
Ta kontakt

Minimum 3 meter standplass. 

* Med Matsalg menes salg av mat som er naturlig å spise inne på området for eksempel: Hamburger, Pizza, vårruller osv. 

Inkludert i pris:
-Inngang to personer
-Strøm opptil 300W (mulighet for å bestille mer)
-Mulighet for å bestille plass for campingvogn/bobil på utstillercamp
-Tilgang dusj og toalett inne på marknadsområdet.
-Dybde på stand tildeles etter behov (behov føres i søknadsskjema)